Jouw asbestattest, onze expertise

Onze diensten

Asbestattest

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan kan je bij Asbestify terecht voor het opstellen van jouw asbestattest.

Staalname

Je wilt een asbestverdacht materiaal laten analyseren, maar waar begin je? Wij komen ter plaatse, nemen stalen en sturen de resultaten naar je op. We voorzien ook steeds advies voor het veilig beheer en eventueel verwijdering.

Advies en begeleiding

Als asbestdeskundige streven we ernaar blootstellingen aan asbestvezels tot een minimum te beperken. Roep onze hulp in bij het opmaken van een asbestattest en de verdere begeleiding. Je kan vertrouwen op deskundig advies en een aanpak op maat.

Naar een asbestveilig Vlaanderen

De Vlaamse overheid streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Om deze reden is een asbestafbouwbeleid opgesteld dat nu volop van start is gegaan. Bij Asbestify streven we ernaar alle risicovolle, asbesthoudende materialen in onze leefomgeving in kaart te brengen door het realiseren van asbestinventarisaties.

Waarom Asbestify?

Kwaliteit

Als gecertificeerde asbestdeskundige zet Asbestify zich in voor een veilig leefmilieu in Vlaanderen. Onze topprioriteit is om al onze klanten te voorzien van een kwalitatief asbestattest zonder vraagtekens.

Timing

Het is van belang tijdig over jouw asbestattest te beschikken. Bij ons hechten we veel waarde aan een nauwkeurige en effectieve communicatie. We streven ernaar om je asbestattest zo spoedig mogelijk af te leveren.

Correcte prijs

Wij streven steeds naar een correcte prijs-kwaliteitsverhouding. Daarom werken wij met een prijs gebaseerd op de grootte van je woning.

Asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen

865,000 ton

Huizen en appartementen

689,000 ton

Bedrijven

143,000 ton

Overheidsgebouwen

114,000 ton

Scholen

Staalname of asbestattest nodig?

Onze partners