Het asbestattest

Asbestattest verplicht sinds 23 november 2022

Wil je een woning of ander gebouw, gerealiseerd voor 2001 en met een oppervlakte van 20m² of meer, verkopen? Dan moet je sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest afleveren aan de toekomstige koper. De reden hiervoor? Asbest is een gevaarlijk materiaal dat t.e.m. 1998 enorm veel gebruikt is als bouwmateriaal in Vlaanderen.

Het asbestattest wordt opgemaakt door een asbestdeskundige. Deze deskundige zal aan de hand van een inspectie controleren waar er asbest in het gebouw aanwezig is en in welke toestand de asbesthoudende materialen zijn.

De toekomst van het asbestattest

Vanaf 2025 is het verplicht om bij de verkoop van een gebouw met gemeenschappelijke delen over een geldig asbestattest te beschikken.

Tegen 2032 moet er voor elk gebouw, gerealiseerd voor 2001, een geldig asbestattest aanwezig zijn. Dit ongeacht of de eigenaar van plan is te verkopen of niet. Elke verhuurder moet vanaf dan bovendien ook verplicht een kopie van het asbestattest overhandigen aan de huurder

Het doel van deze maatregelen van de Vlaamse overheid is om heel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Dit zal ervoor zorgen dat elke Vlaming in een veiligere omgeving woont, wat onze samenleving natuurlijk ten goede komt.

Asbestattest Geel
Asbestattest deskundige analyseert dak

Hoe verkrijg je een asbestattest?

Het proces voor het verkrijgen van een asbestattest begint met het aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) zoals Asbestify. De deskundige voert een plaatsbezoek uit en maakt een niet-destructieve inventaris op, wat betekent dat de inspectie geen wanden of vloeren beschadigt om ingesloten asbest op te sporen.

In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om kleine beschadigingen aan verdachte materialen aan te brengen voor laboratoriumanalyse. Na de volledige invoer van de gegevens levert de asbestdeskundige je het asbestattest van de OVAM aan.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen, zoals wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek of indien er materialen met een hoog risico aanwezig zijn, kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden van 5 jaar.

Wat is de prijs van een asbestattest?

De kosten van de asbestinventarisatie worden bepaald door de asbestdeskundige en variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein, de ouderdom en renovatiegraad van het gebouw en het aantal monstersnames en labo-analyses.

Hoewel een visuele, niet-destructieve inspectie voldoende is voor een geldig asbestattest, kunnen de kosten stijgen als de eigenaar vraagt om aanvullend onderzoek, zoals destructief onderzoek in werkzones voorafgaand aan werken of sloop of extra monsternames en laboratoriumanalyses.

Asbestattest aanvragen stappenplan

Het proces van een asbestonderzoek verloopt in verschillende fasen. We begeleiden je graag door elke stap van deze procedure.

Initiële voorbereiding

In deze fase verzamelt de opdrachtgever of huiseigenaar alle belangrijke informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek. Dit kan onder meer bouwplannen en specificaties van de woning omvatten. Deze documenten helpen bij het efficiënt opstellen van het attest.

Inspectie ter plaatse

Een deskundige komt naar de woning voor een grondige inspectie. De eigenaar zorgt ervoor dat alle kamers en ruimtes toegankelijk zijn. Tijdens deze inspectie neemt de deskundige ook monsters van mogelijke asbesttoepassingen in de woning.

Laboratoriumanalyse

De genomen monsters worden naar een door de FOD WASO erkend laboratorium gestuurd voor analyse. Het laboratorium onderzoekt de monsters en levert de resultaten aan ons.

Opstellen van het asbestattest

Op basis van de laboratoriumanalyse en de verzamelde informatie tijdens de inspectie stellen we het asbestattest op. We zorgen voor de afronding van het attest, zodat je een volledig en gedetailleerd verslag van het onderzoek ontvangt.

Veel gestelde vragen

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het eindproduct van een grondige asbestinspectie binnen een gebouw. Het document biedt voor de gebruikelijke toepassing van het gebouw gedetailleerde informatie over welke materialen of bouwelementen asbest bevatten.

Daarnaast wordt de huidige conditie van het asbest beschreven en worden er aanbevelingen gegeven over hoe het asbest op een veilige manier kan beheerd of verwijderd worden.

Wat kost een asbestattest?

De omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein, de ouderdom en renovatiegraad van het gebouw en het aantal monstersnames en labo-analyses bepalen de kost van het asbestattest. Over het algemeen ligt de kost tussen de €450 en de €850, incl. btw.

Asbestattest vanaf wanneer?

Als je van plan bent een gebouw dat gebouwd is voor 2001 te verkopen, dan heb je vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig. Dit attest moet je laten zien aan de koper wanneer je de verkoopovereenkomst tekent. Meestal vragen kopers dit attest al op voordat ze de koop sluiten, zoals tijdens een rondleiding van het gebouw.

Bij gebouwen met gedeelde eigendommen komt deze verplichting iets later, namelijk op 1 mei 2025.

Richting 2032 wordt het voor alle eigenaren van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd verplicht om een asbestattest te hebben.

Voor verhuurders van gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn, geldt deze verplichting pas in 2032. Heb je toevallig al eerder een asbestattest? Dan is het belangrijk dat je dit deelt met je (nieuwe) huurder zodra je het ontvangt.

Moet ik een beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest.

Asbestattest hoelang geldig?

Een asbestattest is 10 jaar geldig. Dit kan tot 5 jaar gereduceerd worden bij de opmaak indien er materialen met een hoog risico aanwezig zijn of er een beperking was tijdens het onderzoek.

Wie moet een asbestattest hebben?

Sinds 23 november 2022 moet elke verkoper van panden gebouwd voor 2001 een asbestattest hebben. Vanaf 2025 geldt dit ook voor gebouwen met gemeenschappelijke delen. Vanaf 2032 moet iedere eigenaar van dit soort panden een asbestattest hebben.

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Als je een huis verhuurt, betekent dat niet automatisch dat je een asbestattest moet hebben. Maar in 2032 verandert dat. Dan is elke eigenaar van een huis dat vóór 2001 is gebouwd verplicht om zo’n attest te hebben.

Als je dus een huis verhuurt dat vóór 2001 is gebouwd, dan hoef je pas in 2032 een asbestattest te hebben. Denk eraan, die datum zal er sneller zijn dan je denkt. Heb je al eerder een attest? Dan is het een goed idee om je (nieuwe) huurder een kopie ervan te geven zodra je het attest ontvangt.

Geldt het verplichte asbestattest ook bij overdracht door schenking?

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij een “overdracht onder levenden”.

Wat valt onder een overdracht onder levenden:

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;

Wat valt niet onder een overdracht onder levenden:

 • een erfenis
Geldt de verplichting voor alle gebouwen?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar (TCR), zoals beschreven in het Materialendecreet:

 • waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m²;
 • waarvan de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m² maar waarbij de TCR deel uitmaakt van een grotere constructie met grondoppervlakte groter of gelijk aan 20 m².

Een TCR kan een woning zijn, maar ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen en andere types vallen onder deze noemer.

Risicobouwjaar betekent ‘gebouwd voor 2001’.

Hoe lang duurt zo'n asbestinventarisatie?

Hoe lang de inspectie op locatie duurt, hangt vooral af van hoe groot de ruimtes zijn die onderzocht moeten worden en hoe oud het gebouw is. 

Hoe lang moet ik na het onderzoek wachten op mijn attest?

Achteraf, na het plaatsbezoek, zullen we, na het ontvangen van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen. U ontvangt het attest zo spoedig mogelijk.

asbestattest faq

Asbestattest nodig?